Archive for the ‘Bisnes & Pengurusan’ Category

Ibn Abbas Merajuk dan Umar Datang Memujuk

Mei 8, 2014

 

Gambar Hiasan: Sri Aman Sarawak

Gambar Hiasan: Sri Aman Sarawak

Ibn Abbas Merajuk dan Umar Datang Memujuk

Satu hari seorang lelaki datang bertemu Umar. Lalu Umar bertanyakan tentang keadaan orang ramai. Ia menjawab, “Wahai Amirul Mukmimin, ada antara mereka membaca Al-Quran begitu dan begini.” Ibn Abbas yang turut berada di situ berkata, “Demi Allah, aku tidak suka apabila mereka berlumba untuk membaca Al-Qur’an dengan cepat.” Umar pun menempelak, “Pergilah!”

Cerita Ibn Abbas, aku pun pulang ke rumah dengan rasa sedih. Aku memberikan pendapatku, dan aku lihat Umar tidak begitu menghargaiku. Lalu aku merebahkan diri di tempat tidur. Kaum perempuan kerabatku datang menjengukku, padahal aku tidak mengeluhkan rasa sakit. Dalam keadaan yang demikian ada yang mencadangkan kepada aku, “Berikan bantahan kepada Amirul Mukminin.”

Aku pun beranjak keluar. Ternyata  Umar telah berdiri di depan pintu menungguku. Ia meraih kedua tanganku dan mengajakku ketepi. Ia bertanya, “Apa yang kamu tidak suka dari kedua ucapan lelaki tadi?”

Aku berkata: “Wahai Amirul Mukminin, jika aku telah berbuat salah maka aku pun memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Aku akan mengikuti apa yang kamu sukai.”

Umar berkata, “Beritahukan kepadaku.”

Aku berkata, “Apabila mereka berlumba seperti itu kelak mereka akan melampaui batas. Apabila mereka melampaui batas, kelak mereka mereka akan saling bermusuhan. Apabila mereka saling bermusuhan, kelak mereka akan saling berselisih. Apabila mereka berselisihn, kelak mereka akan salinh berbunuhan.”

Umar berkata, “Demi Allah! Tadinya aku tidak menyampaikannya kepada orang ramai. Sehinggalah kamu datang menjelaskannya.”

(Riwayat Abdurrazzaq dalam Al-Musannaf XI/217 no. 20368)

Petikan dari Syababus Sahabah oleh Muhammad bin Abdullah ad-Duwaisy (Biografi Generasi Muda Sahabat Nabi). Terj Mohammad Mohtadi. Penerbit Zam Zam cet 1 2009.

#UmaralKhattab #IbnAbbas #Pemuda #Organisasi #Pengurusan

Advertisements

Talhah bin Ubaidillah: Potret Orang Kaya Bertaqwa

Januari 2, 2013

Talhah bin Ubaidillah : Potret Orang Kaya Bertaqwa

Mohd Riduan b Khairi

Jabatan Penerbitan, Ilmuan Malaysia (iLMU) 

Ayahnya seorang hartawan manakala ibunya pula dermawan. Talhah bin Ubaidillah mewarisi akhlak mulia dan sifat-sifat terpuji dari kedua orang tuanya. Walaupun lahir dalam keluarga yang berharta, namun Talhah memilih untuk mencari pendapatan sendiri melalui perniagaan. Dia dikenali di pasar Basrah dan Syam sebagai saudagar yang amanah dan berhati-lapang. Talhah seorang yang komited dan sungguh-sungguh dalam kerja yang dilakukan.

Imam Al Humaidi meriwayatkan di dalam kitab Al Fawa’id dari riwayat Qais bin Abi Hatim, dia berkata, “Aku pernah menemani Thalhah bin Ubaidillah. Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih banyak mengumpulkan harta tanpa meminta-minta melebihi dia.”

Talhah bukan sahaja menahan dirinya dari meminta-minta, bahkan dia juga sedaya-upaya menyembunyikan kesusahan yang sedang ia alami. Kaki Talhah pincang akibat cedera semasa peperangan. Namun begitu dia tetap berusaha untuk berjalan normal terutama ketika bersama-sama dengan Nabi. Ia dilakukan agar Nabi tidak merasa sedih atau simpati kepadanya. Akhirnya Allah sembuhkan kakinya dan dapat berjalan dengan normal. (rujuk: Ashabu Ar-Rasul, Syaikh Mahmud Misri) 

Justeru tidak hairan jika bisnes Talhah berkembang maju sehingga disebutkan perolehan bisnes Talhah di Iraq sejumlah 1000 dinar setiap hari (bersamaan RM600, 000). Ini disebutkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya. Belum lagi termasuk bisnesnya di tempat lain serta hasil ladang-ladang yang dimilikinya di Madinah.

Sifat meminta-minta dan bergantung harap kepada orang lain seakan-akan tidak pernah wujud dalam kamus seorang peniaga dan usahawan yang berjaya. Budaya meminta adalah sinonim dengan kemiskinan. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sendiri.

Dari Abdurrahman bin Auf bahawa Rasulullah bersabda,

“Tiga perkara, demi Zat yang jiwaku berada di TanganNya, benar-benar aku bersumpah atasnya: Harta tidak akan pernah berkurang kerana sedekah, maka lakukan sedekah. Dia tidak seorang hamba memaafkan sesuatu kezaliman (atas dirinya) kecuali dengannya Allah menambahkan kemuliaan kepadanya pada Hari Kiamat. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah akan membuka untuknya pintu kemiskinan.” (riwayat Tirmidzi dalam Sahih Targhib wa Tarhib)

Lihat siapa pula yang meriwayatkan hadith tentang larangan meminta-minta ini? Bukankah Abdurrahman bin Auf termasuk dalam kelas sahabat-sahabat Nabi yang berharta dan kaya seperti Talhah bin Ubaidillah.

Rezeki dan Kemiskinan Dari Arah Yang Tidak Disangka-sangka

Dalam sebuah hadis yang lain sekali lagi Nabi menceritakan tentang buruknya akibat mereka yang suka meminta-minta. Sabda Nabi maksudnya,

“Barangsiapa membuka pintu meminta-minta untuk dirinya bukan kerana kesulitan yang menimpanya atau tanggungan keluarga yang tidak mampu dia pikul, maka Allah akan membuka untuknya pintu kemiskinan dari jalan yang tidak dia sangka-sangka.” (riwayat Baihaqi dalam Sahih Targhib wa Tarhib)

Lihat, angkara sifat buruk yang suka meminta-minta maka Allah memberikan sesuatu yamg paling ia tidak ingini yakni kemiskinan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Walhal orang yang sering meminta-minta itu yang paling berlari sepantas-pantasnya dari kemiskinan.

Minta Kepada Allah

Solusinya bagaimana? Alihkan permintaan itu dari ditujukan kepada manusia yang tidak punya apa-apa, kepada Sang Pemilik Kekayaan yakni Allah Azza wa Jalla. Sabda Nabi maksudnya, “Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, mintalah tolong juga kepada Allah.” (riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan)

Firman Allah maksudnya,

“Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya.” (Surah Al Hijr: 21)

Ibn Qayyim al Jawziyah menjelaskan dalam Al Fawaid segala sesuatu adalah berasal dari Allah dan segala sesuatu tidak diminta kecuali dari Allah yang memiliki segala harta simpanan dan menguasai kunci-kuncinya. Jika seseorang meminta kepada selain-Nya, bererti ia meminta kepada orang yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu mengabulkan permintaan.

Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata,

“Mintalah kepada Allah segala sesuatu, sampai-sampai tali sandal, karena sesuatu yang tidak diberi kemudahan oleh Allah tidaklah berjalan dengan mudah.” (riwayat Abu Ya’la) 

Dari Hakim bin Hizam meriwayatkan dari Rasulullah,

“Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan dari kelebihan keperluan. Barangsiapa berusaha menahan diri, maka Allah membuatnya mampu menahan diri, dan barangsiapa yang merasa cukup, maka Allah membuatnya cukup.” (riwayat al Bukhari & Muslim)

Lihat bagaimana Talhah berusaha menutup kepincangan kakinya di depan Rasulullah dan akhirnya Allah sembuhkan kakinya dan dia dapat berjalan seperti sedia kala.

Diriwayatkan dari Sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda maksudnya

“Barang siapa yang ditimpa suatu kesulitan lalu ia mengadukannya kepada manusia, maka tidak akan tertutup kefakirannya. Dan barangsiapa yang mengadukan kesulitannya itu kepada Allah, maka Allah akan memberikannya salah satu diantara dua kecukupan: kematian yang cepat atau kecukupan yang cepat”. (riwayat Abu Dawud,sahih)

Meminta kepada manusia mengundangan kemiskinan dari jalan tanpa disangka-sangka. Namun meminta kepada Allah dan menjalankan perintah taqwa akan mengundang pula rezeki dari sumber-sumber yang tidak disangka-sangka. Firman Allah maksudnya,

“dan sesiapa Yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka.” (Surah At-Talaaq: 2-3).

Demikian juga sikap para Nabi sebagaimana yang Allah ceritakan tentang Nabi Ya’kub,

 “Dia (Ya’kub) berkata, ‘Hanya kepada Allah, aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.’” (Surah Yusuf: 86) 

Demikian prinsip dan peribadi sahabat semulia Talhah bin Ubaidillah yang tetap bekerja dan beramal sendiri sehingga akhir hayatnya. Walaupun namanya beberapa kali disebut oleh Nabi sebagai penghuni syurga, namun Talhah tidak pernah meninggalkan amal dan jihad. Bahkan wafatnya Talhah itu di dalam peperangan pada usia tua dan anggota tubuhnya cacat akibat kecederaan perang semasa zama mudanya. Namun Talhah tetap ingin berusaha dan beramal. Hanya satu sahaja yang beliau kesalkan tidak sempat meminta kepada Rasulullah. 

Permintaan Talhah kepada Rasulullah Yang tidak sempat diucapkan

Yahya bin Talhah mnceritakan bahawa ibunya Su’da al Muriyyah berkata; Suatu hari Umar al Khattab melewati Talhah selepas kewafatan Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Dia berkata, “Apa yang membuatkan kamu nampak begitu sedih? Adakah kamu sedih kerana sepupu kamu dilantik menjadi pemimpin?”Talhah berkata, “Tidak. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah bersabda: Aku mengetahui suatu perkataan yang tidak ada sesiapa yang mengucapkannya di saat kematian melainkan ia menjadi cahaya serta jasad dan jiwanya akan tenang ketika kematian. – akan tetapi aku (Talhah) tidak sempat memintanya sebelum baginda wafat.”

Umar berkata, “Aku tahu apakah perkataan itu. Itulah perkataan yang baginda mahu bapa saudaranya (Abu Talib) katakana dan seandainya baginda mengetahui apa-apa yang dapat menyelamatkannya bapa saudaranya, maka sudah tentu baginda meminta dia mengucapkannya.” (Riwayat Ibn Majah, sahih)

Sifat yang mulia (mandiri/ berdikari)  ini dimiliki dengan sempurna oleh para sahabat Rasulullah. Dan inilah yang menjadikan mereka lebih utama dan mulia di sisi Allah Ta’ala dibandingkan generasi yang  datang setelah mereka. Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata, “Kalian lebih banyak berpuasa, (mengerjakan) shalat, dan lebih bersungguh-sungguh (dalam beribadah) dibandingkan para sahabat Rasulullah, tapi mereka lebih baik (lebih utama di sisi Allah Ta’ala) daripada kalian”. Ada yang bertanya: Kenapa (bisa demikian), wahai Abu Abdirrahman? Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata: “Karena mereka lebih zuhud dalam (kehidupan) dunia dan lebih cinta kepada akhirat.”

Artikel ini disiarkan di akhbar pada Sabtu, 23.11.2013

DSC_0439

Pemimpin Berbudi

Oktober 24, 2010

bersempena perhimpunan Agung Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO)

Bidalan Melayu ada mengatakan,

“Kalau mencari tempat mandi

Pertama teluk, kedua pantai

Kalau mencari pemimpin berbudi

Pertama elok, kedua pandai”

Alangkah indahnya bidalan Melayu lama ini. Ia senada dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Qur’an tentang pemimpin.

Pertama dari kisah Nabi Musa alaihissalam,

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Wahai ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (dengan kita), kerana sesungguhnya orang yang paling baik untuk diberi tugas ialah orang yang kuat lagi dipercayai“. (Surah 28 Kisah-Kisah ayat 26)

Manakala dalam kes Nabi Yusuf alaihisalam dilantik menjadi Menteri Kewangan,

Yusuf berkata, :Jadikanlah aku bendahawa Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan“. (Surah 12 Yusuf, ayat 55)

Pemimpin Itu Takdir Allah

Dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka: “Bahawasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka menjawab: “Bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya, dan ia pula tidak diberi keluasan harta kekayaan?” Nabi mereka berkata:” Sesungguhnya Allah telah memilihnya (Talut) menjadi raja kamu, dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan”. Dan (ingatlah), Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakiNya; dan Allah Maha Luas (rahmatNya dan pengurniaanNya), lagi meliputi ilmuNya.” (Surah ke-2 Al-Baqarah, ayat 247)

 

Tuan Shamsuddin Abdul Kadir berbicara tentang hutang

Ogos 31, 2009

Saya berkesempatan mengikuti satu sesi bicara buku di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Majlis bersempena Pesta Buku Popular.

Tuan Shamsuddin Abdul Kadir merupakan pakar pengurusan kewangan. Beliau tekah menulis beberapa buah buku berkaitan pengurusan kewangan dan pengurusan hutang. Saya sempat memiliki sebuah buku beliau, Hidup Tenang Walau Berhutang.

Foto : universitipts.com

Foto : universitipts.com

Buku pertama beliau ini diterbitkan oleh PTS Publication.

Dalam sesi selama 45 minit ini beliau berkogsi tips menguruskan kredit dan perbelanjaan. Berdasarkan apa yang beliau bahaskan, sungguh sebahagian besar masyarakat hari ini telah memilih laluan yang silap dalam menguruskan kewangan peribadi masing-masing.

Mengikat diri dengan hutang sudah menjadi perkara lumrah. Bahkan ada yang tidak senang duduk andai tidak hutang yang hendak dibayar.

Tn Shamsuddin menegaskan antara jenis hutang yang paling berisiko ialah kad kredit. Pertama kerana faedah (baca : riba) yang paling tinggi, 18 %. Data juga menunjukkan sebahagian besar graduan yang bekerja diishtihar muflis kerana hutang kad kredit.

Saya sedang membaca buku ini. Ulasan buku menyusul.

Buku : bisnes cara nabi

Mac 30, 2009

Judul : 14 Langkah Bagaimana Rasulullah saw Membangun Bisnes

Penulis : Laode M. Kamaluddin, Ph. D

Penerbit : Al-Hidayah (2008)

Ini satu lagi buku bisnes model islami yang baik untuk dibaca.

Buku : Menjadi Usahawan Sehebat Nabi Muhammad

Februari 2, 2009

3

Seorang teman saya, bekas pegawai bank yang kini menjadi jurulatih kepimpinan dalam sebuah organisasi korporat antarabangsa menasihatkan, “Berhenti membaca buku, dan turun ke padang belajar melalui pemerhatian dan pengalaman”.

Hampir menangis saya menelan nasihat itu. Saya seorang peniaga. Susahnya menjadi peniaga berbangsa Melayu hanya Tuhan saja yang tahu. Bukan kerana karenah mendapatkan pembiayaan (kerana pada saya itu antara perkara mudah dalam bisnes), sebaliknya mahu mencetuskan budaya baru dalam diri orang dan masyarakat Melayu tentang keusahawanan.

Tidak banyak tunjuk ajar yang dapat saya warisi. Mujur sekali Tuhan menemukan saya dengan beberapa individu yang sangat banyak dan besar jasanya kepada saya dan bisnes yang saya sedang bina. Salah seorang darinya ialah buku!

Beli.

Buku, Penulis dan Pesta Buku

Julai 25, 2008

Sebelum subur dan segarnya generasi membaca, aktiviti penulisan perlu dibajai terlebih dahulu. Jika kita hanya mengajarkan anak-anak kemahiran mengeja dan mengatur huruf tanpa menyediakan bahan bacaan yang baik dan menarik, tentu sahaja budaya membaca tidak dapat tumbuh. Anuar Bakri Harun, dalam Seminar Penulis Pasca PRU-12 menegaskan perintah Allah pertama kepada Nabi Muhammad ialah membaca. Dan antara surah-surah awal Al-Qur’an yang diturunkan ialah surah Pena (Al-Qolam). Justeru menurut beliau, sebelum membaca perlu ada yang menulis.

Kenyataan ini disokong penuh oleh Pn Ainon Mohd Pengerusi Kumpulan PTS dalam sesi forum berikutnya. Budaya membaca masyarakat pada hemat beliau sangat berkait rapat dengan jumlah judul buku yang diterbitkan. Begitu banyak segmen fiksyen yang masih belum punya judul yang cukup, bahkan ada genre yang langsung tidak punya judul. Sebagai contoh fiksyen thriller guaman dan perubatan. Novel-novel perang ala-Tom Clancy atau novel thriller ala-John Grisham hampir tiada judul.

Pesta buku

Pesta buku juga memainkan peranan menggerakkan budaya membaca dalam masyarakat. Tidak semua judul dapat dipamerkan di kedai-kedai buku. Justeru kehadiran pesta buku antara lain dapat memuatkan judul-judul yang jarang ditemui dalam pasaran, selain menarik perhatian sesetangah orang yang tidak gemar memasuki kedai buku. Satu fungsi utama pesta buku ialah membawa buku kepada pembaca, tidak seperti kedai buku yang selalunya dianggap menunggu pembaca datang kepada buku.

Dalam negara kita tidask kurang juga pesta buku diadakan. Di peringkat kebangsaan ada Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang diadakan setiap tahun di PWTC. Rangkain kedai buku Popular juga sejak beberapa tahun lalu turut menganjurkan sendiri pesta buku di KLCC. Ini belum masuk pesta-pesta buku mini yang diadakan oleh komuniti-komuniti kecil.Sedang berlangsung ialah Pesta Buku anjuran Kerajaan Negeri Selangor dengan kerja sama Perpadanan Perpustakaan. Ia merupakan aktiviti tahunan. Hari ini juga (25 Julai) adalah hari terakhir jualan buku DBP di Universiti Malaya.

Jualan buku DBP

Di sinilah bermulanya perkenalan saya dan buku. Satu yang bagusnya jualan buku DBP di kampus universiti ialah membaca buku datang kepada pelajar. Sya masih ingat (tahun 2000), betapa petugas-petugas Dewan terkejut melihat saya dan seorang sahabat berabis membrong buku. Ratusan ringgit duit PTPTN lebur dilaburkan. Hingga tidak cukup tangan. Tidakcukup tangan hari ini, esoknya saya datang lagi. Kebanyakan buku-buku yang saya beli ialah karya-karya sasterawan negara, karya agama, dan sedikit-sedikit buku budaya dan ekonomi. Walaupun di sisi yang lain, banyak pihak mengecam Dewan kerana melelong buku-buku terbitannya sendiri serendah harga RM1.

Itu ketika zaman mewah saya. Mewah saya katakana kerana saya memperoleh dua tajaan ketika itu, PTPTN dan biasiswa JPA. Tapi hari ini (tidak miskin) saya tidak mewah lagi. Semalam (24 Julai) dengan sekeping nota RM10 (hanya itu yang ada) saya memilih beberapa judul untuk dibeli. Saya memilih judul-judul yang terbit sebelum tahun 1996 yang melayakkan saya menerima diskaun 80% (ini yang Sifu Ainon marah sangat). Buku-buku tersebut :

1. Sastera ; Pengalaman, Ilmu, Imaginasi dan Kitarannya – SN Shahnon Ahmad
2. Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu – Asmah Hj Omar
3. Konsep Asas Antropolgi – Norazit Selat
4. Perkembangan Sastera Nusantara Serumpun (Abad ke 7 – ke 9) – Boris Parnickel

Dan naskah-naskah ini menggamit seorang pelanggan saya bertanyakan, ‘Abang pelajar sasterakan?’

Ada dua isu disini. Pertama : Perlukan saya menjadi seorang pelajar (dalam istilah yang sempit) untuk terus membaca buku. Kalau saya pemandu teksi maka saya tidak boleh membaca buku? Bagaimana pula jika saya seorang tukang sapu?

Kedua : Perlukah saya menjadi seorang pelajar aliran sastera untuk menikmati novel-novel sasterawan negara atau menikmati indahnya puisi. Atau soalan saya yang lain, perlukan saya mengenakan jubah atau kopiah untuk menegur seseorang tentang ‘rokok itu haram’.

Kenapa dunia makin sempit huh!

(Saya sudah selesai membaca Ilham di Tepi Tasik oleh SN A Samad Said. Tunggu ulasan saya)