Posts Tagged ‘Nasim Abdul Rauf’

Seminar Bahaya Syiah

Ogos 7, 2009

Seminar Setengahari Perkembangan Pemikiran Islam Semasa

Balai Ilmu, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

07 Ogos 2009 – Jumaat

Seminar ringkas ini khusus membincangkan bahaya syiah dan ancamannya kepada umat Islam.

Prof Madya Dr Mohd Kamil Abdul Majid

Prof Madya Dr Mohd Kamil Abdul Majid

3 orang pakar hadir membentangkan kertas kerja kajian mereka. Prof Madya Dr Mohd Kamil Abdul Majid, pensyarah Akademi Pengajian Islam UM memberikan latar belakang Syiah secara umum dan perkembangan Syiah mutakhir. Beliau menyentuh sejarah revolusi Iran.

Datuk Haji Wan Zahidi Wan Teh

Datuk Haji Wan Zahidi Wan Teh

Sessi kedua pula diteruskan oleh Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Haji Wan Zahidi Wan Teh. Beliau berpengalaman luas dalam kajian Sunni-Syiah. Beliau turut terlibat dalam Seminar Sunni-Syiah pada tahun 1995.

Panelis ketiga ialah seorang ilmuan muda yang banyak membuat kajian tentang Syiah, Ustaz Nasim Bdul Rauf. Beliau merupakan anak murid Maulana Asri Yusof yang merupakan pakar rujuk hal ehwal Syiah.

Antara isi penting yang sempat dibincangkan :

1. Mengapa Syiah dilarang disebarkan berbanding ajarah agama. Ini kerana, ajaran agama lain tidak memudaratkan ajaran Islam-Sunni secara langsung. Sebaliknya ajaran Syiah meruntuhkan dan menjejaskan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Ini dibuktikan seterusnya.

2. Antara beberapa ajaran pokok Syiah yang bertentangan dengan faham Sunni ialah : Syiah mengkafikrn sebahagian besar para sahabat nabi. Yang tinggal beriman tidak lebih dari 10 orang menurut mereka. Hal ini disebutkan dalam kitab-kitab besar ulama mereka. Ulama Syiah menukilkan doa khusus pada setiap kali selepas solat untuk  melaknat 4 sahabat lelaki dan 4 sahabat wanita. Mereka ialah Abu Bakar, Umar, Uthman Aishah, Hafshah dan beberapa lagi. Syiah juga turut menuduh para isteri Nabi terutamanya Aisyah, sebagai perempuan lacur.

3. Syiah mendakwa Al-Quran yang dimiliki oleh umat Islam hari ini adalah versi yang tidak lengkap.

4. Syiah mengangkat para Imam 12 pada tahap nabi. Mereka dimaksumkan.

Secara kesimpulan, Syiah dan Sunni mempunyai jurang perbezaan asas dan prinsip yang sangat besar. Sejak zaman Sultan Salahuddin lagi ulama Sunni sudah berusaha berulangkali mendamaikan kedua-dua mazhab ini. Namun pada setiap kali itulah juga Syiah mendustai dan mengkhianati usaha ini. Ini kerana kepura-puraan merupakan sebahagian dari isi dasar ajaran Syiah. Namanya taqiyyah.

Justeru itu sebahagian besar dari ulama Sunni tegas menolak sebarang usaha mendamaikan dua mazha ini.

Sepanjang sejarah Islam, belum pernah Syiah menewaskan pihak kafir membela kaum Muslimin. Sebaliknya pada setiap kejatuhan kerajaan umat Islam, nescaya disebalik kuasa kafir itu akan ada bayang-bayang Syiah. Ini yang berlaku di Iraq.

Advertisements